skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 21 - 35 của 35  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Olfactory landscapes and deceptive pollination-22:Signal, noise and convergent evolution in floral scent
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olfactory landscapes and deceptive pollination-22:Signal, noise and convergent evolution in floral scent

Raguso, Robert A.

Insect Pheromone Biochemistry and Molecular Biology, Chapter 22, pp.631-650

ISBN: 978-0-12-107151-6 ; DOI: 10.1016/B978-012107151-6/50024-4

Toàn văn không sẵn có

22
Peripheral Motor System-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Motor System-Chapter 5

Gandevia, Simon C. ; Burke, David

The Human Nervous System, Chapter 5, pp.113-133

ISBN: 978-0-12-547626-3 ; DOI: 10.1016/B978-012547626-3/50006-5

Toàn văn không sẵn có

23
Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31

Petri, Michelle

Systemic Lupus Erythematosus, Chapter 31, pp.913-942

ISBN: 978-0-12-433901-9 ; DOI: 10.1016/B978-012433901-9/50034-X

Toàn văn không sẵn có

24
A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A.N. Whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, first edition (1910–1913)-Chapter 61

Grattan-Guinness, I.

Landmark Writings in Western Mathematics 1640-1940, Chapter 61, pp.784-794

ISBN: 978-0-444-50871-3 ; DOI: 10.1016/B978-044450871-3/50142-X

Toàn văn không sẵn có

25
Application of H-Phosphonate Diesters and Their Derivatives-5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of H-Phosphonate Diesters and Their Derivatives-5

Chemistry and Application of H-Phosphonates, Chapter 5, pp.253-284

ISBN: 978-0-444-52737-0 ; DOI: 10.1016/B978-044452737-0/50006-5

Toàn văn không sẵn có

26
The Perception of Speech-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perception of Speech-Chapter 7

Pardo, Jennifer S. ; Remez, Robert E.

Handbook of Psycholinguistics, Chapter 7, pp.201-248

ISBN: 978-0-12-369374-7 ; DOI: 10.1016/B978-012369374-7/50008-0

Toàn văn không sẵn có

27
Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18

Kerr, J.B. ; Loveland, K.L. ; O'Bryan, M.K. ; de Kretser, D.M.

Knobil and Neill's Physiology of Reproduction, Chapter 18, pp.827-947

ISBN: 978-0-12-515400-0 ; DOI: 10.1016/B978-012515400-0/50023-3

Toàn văn không sẵn có

28
Nozioni Tecniche Di Base
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nozioni Tecniche Di Base

Laghi, Andrea

ISBN: 9788847011106 ; ISBN: 8847011108 ; E-ISBN: 9788847011113 ; E-ISBN: 8847011116 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1111-3_1

Toàn văn sẵn có

29
Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semeiotica, epidemiologia e fattori di rischio dell’osteoporosi

Luisetto, Giovanni ; Camozzi, Valentina

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_3

Toàn văn sẵn có

30
Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcio e derivati della vitamina D, terapia sostitutiva, calcitonina, fluoruri, bisfosfonati

Viapiana, Ombretta

ISBN: 9788847013568 ; ISBN: 8847013569 ; E-ISBN: 9788847013575 ; E-ISBN: 8847013577 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1357-5_45

Toàn văn sẵn có

31
Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico

Granata, Vincenza ; Mandato, Ylenia ; Russo, Anna ; Reginelli, Alfonso

ISBN: 9788847017689 ; ISBN: 8847017688 ; E-ISBN: 9788847017696 ; E-ISBN: 8847017696 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1769-6_14

Toàn văn sẵn có

32
Profilo e performance del turismo in Italia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profilo e performance del turismo in Italia

OECD (Corporate Author)

Studi OCSE sul Turismo: Italia: Analisi delle criticità e delle politiche, pp.19-62

ISBN: 9789264116023 ; ISBN: 9264116028 ; E-ISBN: 9789264116030 ; E-ISBN: 9264116036 ; DOI: 10.1787/9789264116030-4-it

Toàn văn không sẵn có

33
La Psicoterapia Dinamica basata sul Modello Dinamico-Maturativo
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Psicoterapia Dinamica basata sul Modello Dinamico-Maturativo

Baldoni, Franco

ISBN: 9788847024717 ; ISBN: 8847024714 ; E-ISBN: 9788847024724 ; E-ISBN: 8847024722 ; DOI: 10.1007/978-88-470-2472-4_10

Toàn văn sẵn có

34
Uso dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie nel rapporto
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uso dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie nel rapporto

OECD (Corporate Author)

Lavoro per gli immigrati: L'integrazione nel mercato del lavoro in Italia, pp.163-167

E-ISBN: 9789264216570 ; E-ISBN: 926421657X ; DOI: 10.1787/9789264216570-11-it

Toàn văn sẵn có

35
Sepino, San Pietro di Cantoni, loc., Mefitis (?)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sepino, San Pietro di Cantoni, loc., Mefitis (?)

Chiari, Maurizio Matteini

Collège de France

ISBN: 9788871405810 ; ISBN: 8871405811 ; E-ISBN: 9782722604117 ; E-ISBN: 2722604116 ; DOI: 10.4000/books.cdf.3807

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 35 của 35  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (9)
 2. 2001đến2004  (9)
 3. 2005đến2008  (5)
 4. 2009đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27)
 2. French  (18)
 3. German  (17)
 4. Spanish  (3)
 5. Polish  (2)
 6. Russian  (2)
 7. Portuguese  (2)
 8. Serbian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD
 2. Sarkaria, K.S.
 3. Vujcic, Ranko
 4. Laghi, Andrea
 5. Hilsenhoff, William L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...