skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 34 của 34  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Rural Areas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closing the Coverage Gap : The Role of Social Pensions and Other Retirement Income Transfers

Holzmann , Robert ; Robalino , David A. ; Takayama , Noriyuki

Toàn văn không sẵn có

22
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Republic of Congo - Strategic Framework for the Preparation of a Pygmy Development Program

World Bank

Toàn văn không sẵn có

23
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibia: Country Brief

World Bank

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lesotho - HIV Prevention Response and Modes of Transmission Analysis

World Bank

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanzania: Country Brief

World Bank

Toàn văn không sẵn có

26
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia - Peace Programmatic I : Demobilization and Reinsertion of Ex-Combatants in Colombia

World Bank

Toàn văn không sẵn có

27
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do Women Fare in Education, Employment, and Health? A Gender Analysis of the 2006 Vietnam Household Living Standard Survey

World Bank

Toàn văn không sẵn có

28
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

China - From Poor Areas to Poor People : China’s Evolving Poverty Reduction Agenda - An Assessment of Poverty and Inequality in China

World Bank

Toàn văn không sẵn có

29
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean

Paes De Barros , Ricardo ; Ferreira , Francisco H. G. ; Molinas Vega , Jose R. ; Saavedra Chanduvi , Jaime

Toàn văn không sẵn có

30
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Monitoring Report 2008 : MDGs and the Environment, Agenda for Inclusive and Sustainable Development

World Bank ; International Monetary Fund

Toàn văn không sẵn có

31
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Reduction Strategies : Their Importance for Disability

World Bank

Toàn văn không sẵn có

32
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovo, FR Yugoslavia : Medium-Term Public Expenditure Priorities

World Bank

Toàn văn không sẵn có

33
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanzania - Pilot Rural Investment Climate Assessment : Stimulating Non-Farm Microenterprise Growth

World Bank

Toàn văn không sẵn có

34
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. BLAINE LUETKEMEYER HOLDS A HEARING ON MODERNIZING APPRAISALS

Financial Market Regulatory Wire

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 34 của 34  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. World Bank
  2. Molinas Vega , Jose R.
  3. Saavedra Chanduvi , Jaime
  4. Lancaster , Philip
  5. Ferreira , Francisco H. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...