skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 965  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Session title Hydro-diplomacy in a nation state world: the role of NBI as hydro-diplomacy agent in the Nile Basin

Mohamed Hassan Tawfik

DOI: 10.13140/RG.2.2.26240.69124

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's People-to-people Diplomacy and Its Importance to China-EU Relations: A Historical Institutionalism Perspective

Wang, Shichen

DOI: 10.5278/ojs.jcir.v4i1.1512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中共推動能源外交之背景與政策分析 ; Analysis on Policies of China's Energy Diplomacy

莊淙澍 ; Chuang, Tsung - Shu; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 42, Page(s) 91-112.

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States : In Armed Services Hearing, King Underscores Importance of Diplomacy for National Security

Mena Report, Dec 1, 2017

ISSN: 2219-0112

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East German Intelligence and Ireland, 1949–90: Espionage, Terrorism and Diplomacy

Childs, David

German Politics, 10 April 2015, p.1-2

ISSN: 0964-4008 ; E-ISSN: 1743-8993 ; DOI: 10.1080/09644008.2015.1029305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effect of China's National Publicity Films from the Perspective of Public Diplomacy

Cao Wei ; Xia Yuchen

Journal of China and International Relations, 01 December 2015, Vol.3(2), pp.97-116

ISSN: 2245-8921 ; E-ISSN: 2245-8921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i2.1311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CANCELLED HOLLAND TRIP SHOWS WEAKNESS IN RI DIPLOMACY : OBSERVER

ANT - LKBN ANTARA (Indonesia), Oct 6, 2010

Toàn văn không sẵn có

28
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Halves of Sports-Diplomacy

Murray, Stuart

Diplomacy & Statecraft, 01 September 2012, Vol.23(3), p.576-592

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.706544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound Diplomacy: Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850–1920

Moore, Michaela Hoenicke

Journal of Transatlantic Studies, 01 December 2010, Vol.8(4), p.413-414

ISSN: 1479-4012 ; E-ISSN: 1754-1018 ; DOI: 10.1080/14794012.2010.522364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Cultural Diplomacy and a Harmonious World - Cultural Diplomacy and a Harmonious World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Diplomacy and a Harmonious World - Cultural Diplomacy and a Harmonious World

Pan ; Weijuan

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2008, Vol.18(3), pp.63-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomacia española y las comunidades sefardíes de Grecia durante el primer tercio del siglo XX/The Spanish diplomacy and the Sephardic communities of Greece during the first third of the 20th century

Rosillo, Matilde

Cuadernos Judaicos, Dec 2014, Issue 31, pp.116-141

ISSN: 07174357

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea's diplomacy to engage the United States

Han, Jongwoo

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), p.105-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802642209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣公眾外交與大事件外交: 國際新聞報導分析以2009高雄世運為例
Taiwan’s Public Diplomacy and Mega-event: An Analysis of Foreign News Reports of the World Games 2009 Kaohsiung

Chung, Hsien-Yu; Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM)

Toàn văn sẵn có

34
A Harmonious World and China's New Diplomacy - A Harmonious World and China's New Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Harmonious World and China's New Diplomacy - A Harmonious World and China's New Diplomacy

Yuan ; Peng

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2007, Vol.17(3), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

35
New Identity, New Interests and New Diplomacy - New Identity, New Interests and New Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Identity, New Interests and New Diplomacy - New Identity, New Interests and New Diplomacy

Xing ; Yue ; Zhan ; Yijia

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2006, Vol.16(12), pp.26-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czech Commentary Says EU Diplomacy Must Show Understanding for Iran's Fears

WNC: Mlada Fronta Dnes, 2006, Issue 1

Toàn văn không sẵn có

37
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

德國梅克爾政府時期公共外交之研究- 以德國對阿富汗政策為例 (2005-2012) ; Study on Germany’s Public Diplomacy during the Period of Angela Merkel: The Case of Afghanistan, 2005-2012

莊博皓 ; Chuang, Po - Hao; 國際政治研究所

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國大陸軟權力發展與文化外交之研究 -以孔子學院為例 ; Soft Power and Cultural Diplomacy in China: A Case Study of Confucius Institute

柯淑華 ; Ko, Shu - Hua; 國際政治研究所

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unrefined diplomacy

The Village Voice, Jul 19, 1994, Vol.39(29), p.15

ISSN: 00426180

Toàn văn sẵn có

40
A Preliminary Analysis of Roh Moo-hyun's "Balancer Diplomacy" - A Preliminary Analysis of Roh Moo-hyun's "Balancer Diplomacy"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Preliminary Analysis of Roh Moo-hyun's "Balancer Diplomacy" - A Preliminary Analysis of Roh Moo-hyun's "Balancer Diplomacy

Li ; Jun ; Li;Jun

现代国际关系:英文版 - Contemporary International Relations, 2005, Vol.15(12), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-3408

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 965  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (284)
 2. Toàn văn trực tuyến (229)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (7)
 2. 1990đến2001  (23)
 3. 2002đến2007  (214)
 4. 2008đến2014  (582)
 5. Sau 2014  (136)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (303)
 2. French  (45)
 3. Spanish  (36)
 4. German  (11)
 5. Russian  (4)
 6. Portuguese  (4)
 7. Arabic  (2)
 8. Italian  (2)
 9. Japanese  (2)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學國際政治研究所
 2. Dimeo, Paul
 3. Jones, Alun
 4. Hunt, Thomas M.
 5. Domosh, Mona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...