skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 357  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PatchDock user interface

Dina Schneidman-Duhovny ; Yuval Inbar ; Ruth Nussinov ; Haim J. Wolfson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5079.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5079

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PatchDock user interface

Dina Schneidman-Duhovny ; Yuval Inbar ; Ruth Nussinov ; Haim J. Wolfson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5079

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

P-Match user interface

D. S. Chekmenev ; C. Haid ; A. E. Kel

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5029

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

P-Match user interface

D. S. Chekmenev ; C. Haid ; A. E. Kel

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5029.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5029

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2329.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2329

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickable plant user interface

Michael D. Gonzales ; Eric Archuleta ; Andrew Farmer ; Kamal Gajendran ; David Grant ; Randy Shoemaker ; William D. Beavis ; Mark E. Waugh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3049

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickable plant user interface

Michael D. Gonzales ; Eric Archuleta ; Andrew Farmer ; Kamal Gajendran ; David Grant ; Randy Shoemaker ; William D. Beavis ; Mark E. Waugh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3049.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3049

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2329

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigrass graphical user interface

Flávio C Coelho ; Oswaldo G Cruz ; Cláudia T Codeço

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23882

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigrass graphical user interface

Flávio C Coelho ; Oswaldo G Cruz ; Cláudia T Codeço

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23882.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.23882

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface of GoPubMed

Andreas Doms ; Michael Schroeder

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5069.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5069

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface of GoPubMed

Andreas Doms ; Michael Schroeder

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5069

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the ProMEX user interface

Jan Hummel ; Michaela Niemann ; Stefanie Wienkoop ; Waltraud Schulze ; Dirk Steinhauser ; Joachim Selbig ; Dirk Walther ; Wolfram Weckwerth

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.17783

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the user interface

Wilfred W Li ; Greg B Quinn ; Nickolai N Alexandrov ; Philip E Bourne ; Ilya N Shindyalov

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1349.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1349

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the user interface

Wilfred W Li ; Greg B Quinn ; Nickolai N Alexandrov ; Philip E Bourne ; Ilya N Shindyalov

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1349

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5938

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface, one drug class

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2328.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2328

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the ProMEX user interface

Jan Hummel ; Michaela Niemann ; Stefanie Wienkoop ; Waltraud Schulze ; Dirk Steinhauser ; Joachim Selbig ; Dirk Walther ; Wolfram Weckwerth

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.17783.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.17783

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of the GenePath user interface

Peter Juvan ; Janez Demsar ; Gad Shaulsky ; Blaz Zupan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5011

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface (GUI) of GAPscreener

Wei Yu ; Melinda Clyne ; Siobhan M Dolan ; Ajay Yesupriya ; Anja Wulf ; Tiebin Liu ; Muin J Khoury ; Marta Gwinn

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.25807

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 357  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (237)
 4. 2013đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (72)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthew I Kim
 2. Kevin B Johnson
 3. David Honys
 4. Patrik Hovanec
 5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...