skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 33 của 33  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework integration problems, causes, solutions

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based frameworks for e-commerce

Fingar, Peter

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.61-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive framework for developing multimedia software components

Posnak, Edward ; Lavender, R ; Vin, Harrick

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying heterogeneous information models: semantic tags support knowledge webs

Singh, Narinder

Communications of the ACM, May, 1998, Vol.41(5), p.37(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legion vision of a worldwide virtual computer

Grimshaw, Andrew ; Wulf, Wm

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 1997, Vol.40(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML 2001: a standardization odyssey

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: Dynamic objects, GBB, and RADARSAT-1

Corkill, Daniel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1997, Vol.40(5), pp.48-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Web application architectures with UML

Conallen, Jim

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURNING CLOCKWISE: USING UML in the REAL-TIME DOMAIN.(Unified Modeling Language, real-time systems)(Technology Information)

Selic, Bran

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From custom applications to domain-specific frameworks

Codenie, Wim ; De Hondt, Koen ; Steyaert, Patrick ; Vercammen, Arlette

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLoquent expression of AWACS software design

Bell, Alex ; Schmidt, Ryan

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective distribution of object-oriented applications

Purao, Sandeep ; Jain, Hemant ; Narareth, Derek

Communications of the ACM, 01 August 1998, Vol.41(8), pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/280324.280339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based enterprise frameworks

Larsen, Grant

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2000, Vol.43(10), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 33 của 33  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fayad, Mohamed E.
  2. Fayad, Mohamed
  3. Kobryn, Cris
  4. Guerraoui, Rachid
  5. Schmidt, Douglas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...