skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 175  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of attention in computing and communication: from principles to applications

Horvitz, Eric ; Kadie, Carl ; Paek, Tim ; Hovel, David

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.52-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's in the eyes for attentive input

Zhai, Shumin

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.34-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/636772.636795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-WIMP user interfaces

van Dam, Andries

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What makes an interface feel organic?

Schwesig, Carsten

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.67-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-Thru-Plan: a multimodal interface for command and control

Cohen, Philip ; Kaiser, Edward ; Buchanan, M ; Lind, Scott ; Corrigan, Michael ; Wesson, R

Communications of the ACM, 23 March 2015, Vol.58(4), pp.56-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2735589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with groups of computers

Shell, Jeffrey ; Selker, Ted ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.40-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design from a real time perspective

Kuo, Feng-Yang ; Karimi, Jahangir

Communications of the ACM, 01 December 1988, Vol.31(12), pp.1456-1466 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/53580.53584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIM: the Common Lisp interface manager

Mckay, Scott

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive visualization of 3d scanned mummies at public venues

Ynnerman, Anders ; Rydell, Thomas ; Antoine, Daniel ; Hughes, David ; Persson, Anders ; Ljung, Patric

Communications of the ACM, 01 December 2016, Vol.59(12), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2950040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface: an evolving concept

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of change: why reactivity matters

Medeiros, Andre

Communications of the ACM, 22 September 2016, Vol.59(10), pp.42-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2948989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorting out searching: a user-interface framework for text searches

Shneiderman, Ben ; Byrd, Donald ; Croft, W

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.95-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human communications issues in advanced UIs

Marcus, Aaron

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.100-109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible programming

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 July 2014, Vol.57(7), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2631185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information visualization using 3D interactive animation

Robertson, George ; Card, Stuart ; Mackinlay, Jack

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.57-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Perspective: Naiad

Gehrke, Johannes

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 2016, Vol.59(10), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You don't know jack about shared variables or memory models

Boehm, Hans-J ; Adve, Sarita

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 175  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (13)
 2. 1992đến1997  (45)
 3. 1998đến2003  (46)
 4. 2004đến2010  (40)
 5. Sau 2010  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Selker, Ted
 2. Vertegaal, Roel
 3. Miller, Christopher
 4. Nielsen, Jakob
 5. Cohen, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...