skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise computing environments and cost assessment

Bhattacharjee, Sudip ; Ramesh, R

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benefits of CORBA-based network management

Haggerty, Paul ; Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.73-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern languages and Microsoft's component object model

Gray, David ; Hotchkiss, John ; Laforge, Seth ; Shalit, Andrew ; Weinberg, Toby

Communications of the ACM, 01 May 1998, Vol.41(5), pp.55-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/274946.274957

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic object technology

Laddaga, Robert ; Veitch, James

Communications of the ACM, 01 May 1997, Vol.40(5), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253769.253782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Smalltalk?

Goldberg, Adele

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting OO distributed programming to work

Felber, Pascal ; Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 November 1999, Vol.42(11), pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/319382.319401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IBM data warehouse architecture

Bontempo, Charles ; Zagelow, George

Communications of the ACM, 01 September 1998, Vol.41(9), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/285070.285078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A geometric modeling and animation system for virtual reality

Green, Mark ; Halliday, Sean

Communications of the ACM, 01 May 1996, Vol.39(5), pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/229459.229465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented application frameworks

Fayad, Mohamed ; Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frameworks = (components + patterns)

Johnson, Ralph

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.39-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java object-sharing in Habanero

Chabert, Annie ; Grossman, Ed ; Jackson, Larry ; Pietrowiz, Stephen ; Seguin, Chris

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.69-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed object computing platforms

Dogac, Asuman ; Dengi, Cevdet ; Öszu, M

Communications of the ACM, 01 September 1998, Vol.41(9), pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/285070.285087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business process components for distributed object applications

Bohrer, Kathy ; Johnson, Verlyn ; Nilsson, Anders ; Rubin, Bradley

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.43-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RMM: a methodology for structured hypermedia design

Isakowitz, Tomás ; Stohr, Edward ; Balasubramanian, P

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.34-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling components and frameworks with UML

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legacy object modeling speeds software integration

Noffsinger, W ; Niedbalski, Robert ; Blanks, Michael ; Emmart, Niall

Communications of the ACM, 01 December 1998, Vol.41(12), pp.80-89 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/290133.290153

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the semantics of conceptual schemas

Papazoglou, M

Communications of the ACM, 01 September 1995, Vol.38(9), pp.80-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/223248.223275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OO distributed programming is <italic>not</italic> distributed OO programming

Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 April 1999, Vol.42(4), pp.101-104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/299157.299179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Java factor

Singhal, Sandeep ; Nguyen, Binh

Communications of the ACM, 01 June 1998, Vol.41(6), pp.34-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/276609.276616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1993  (17)
 3. 1994đến1996  (30)
 4. 1997đến2000  (35)
 5. Sau 2000  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fayad, Mohamed E.
 2. Fayad, Mohamed
 3. Schmidt, Douglas
 4. Mcgregor, John
 5. Elrad, Tzilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...