skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 56  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích. Tập I

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích toán học

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

24
Giáo trình giải tích lồi ứng dụng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích lồi ứng dụng

Nguyễn Văn Hiền; Lê Dũng Mưu; Nguyễn Hữu Điển

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015 - (515 NG-H 2015) - ISBN9786046219002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính vi phân và tích phân. Tập 2, Giải tích I và II

Nguyễn Văn Khuê; Cấn Văn Tuất; Đậu Thế Cấp

H. : ĐHQGHN, 1995 - (515 NG-K(2) 1995)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 1997 - (515 NG-K 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 NG-K(2) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học. Tập 1

Nhi-ê-mứt-ski V.; Hoàng Gia Khánh Người dịch

H. : Giáo dục, 1964 - (515 NHI(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học. Tập 2

Nhiêmưtski V.; Hoàng Gia Khánh Người dịch; Nguyễn Khắc Phúc Người dịch; Slutskaia M; Trecaxop H

H. : Giáo dục, 1963 - (515 NHI(2) 1963) - (515 GIA(2) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hàm thực và giải tích hàm

Phạm Kỳ Anh; Trần Đức Long

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 PH-A 2001)

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích số

Phạm Kỳ Anh

H. : ĐHQGHN, 2002 - H.: ĐHQG, 2000 - (515 PH-A 2002) - (515 PH-A 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích II

Phạm Ngọc Thao

H. : ĐHTH, 1979 - (515 PH-T 1979)

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : cơ sở của phương trình vi phân và hàm biến phức. Tập 4

Phạm Ngọc Thao; Nguyễn Văn Khuê; Nguyễn Đình Sang

H. : [Đại học đại cương], 1996 - (515 PH-T(5) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích II : dùng cho SV năm thứ 2 ngành toán

Phạm Ngọc Thao

H. : [Knxb], 1976 - (515 PH-T(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích : Nhóm ngành 1. Tập 2

Phạm Ngọc Thao Chủ biên

H. : Đại học quốc gia, 1998 - (515 BAI(2) 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : dùng cho học sinh ngành toán năm thứ 2

Phan Văn Hạp

H. : ĐHTHHN, 1968 - (515 PH-H 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

37
Calculus : Early transcendental functions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus : Early transcendental functions

Smith Robert T.; Minton Roland B.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007. - (515 SMI 2007) - ISBN9780072869538;ISBN0072869534

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

38
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình vi phân. Tập 1

Stepanov V.V.

H. : Giáo dục, 1960 - (515 STE(1) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 2

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(2) 2005)

Truy cập trực tuyến

40
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 1

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(1) 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 56  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (18)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Sang
  2. Trần Đức Long
  3. Hoàng Quốc Toàn
  4. Nguyễn Văn Khuê
  5. Phạm Ngọc Thao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...