skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, Jan, 2010, Vol.47(1), p.29-42 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

2
Trade networks and the Kantian peace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, 01/2010, Vol.47(1), pp.29-42 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343309350011

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, January 2010, Vol.47(1), pp.29-42 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309350011

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...