skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the transfer student experience using design thinking

Whang, Linda ; Tawatao, Christine ; Danneker, John ; Belanger, Jackie ; Edward Weber, Stephen ; Garcia, Linda ; Klaus, Amelia

Reference Services Review, 12 June 2017, Vol.45(2), pp.298-313 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-10-2016-0073

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the transfer student experience using design thinking.(Transfer Students and Students in Transition, Part I )

Whang, Linda ; Tawatao, Christine ; Danneker, John ; Belanger, Jackie ; Weber, Stephen Edward ; Garcia, Linda ; Klaus, Amelia

Reference Services Review, Summer, 2017, Vol.45(2), p.298-313 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the transfer student experience using design thinking.(Transfer Students and Students in Transition, Part I )

Whang, Linda ; Tawatao, Christine ; Danneker, John ; Belanger, Jackie ; Weber, Stephen Edward ; Garcia, Linda ; Klaus, Amelia

Reference Services Review, 2017, Vol.45(2), pp.298-313 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

4
Understanding the transfer student experience using design thinking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the transfer student experience using design thinking

Whang, Linda ; Tawatao, Christine ; Danneker, John ; Belanger, Jackie ; Edward Weber, Stephen ; Garcia, Linda ; Klaus, Amelia

Reference Services Review, 06/12/2017, Vol.45(2), pp.298-313 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-7324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/RSR-10-2016-0073

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...