skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating ideology of Brazilian legislative parties, 1990-2005: a research communication.(Report)

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar, Jr.

Latin American Research Review, Wntr, 2009, Vol.44(1), p.218-246 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0023-8791

Truy cập trực tuyến

2
Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication

Timothy J. Power ; Cesar Zucco Jr.

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/lar.0.0072

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESTIMATING IDEOLOGY OF BRAZILIAN LEGISLATIVE PARTIES, 1990 -2005: A Research Communication*

Power, Timothy ; Zucco, Cesar

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246,308-309 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.1353/lar.0.0072

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication

Power, Timothy J. (Timothy Joseph) ; Zucco, Cesar

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246 [Tạp chí có phản biện]

Project MUSE

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: 10.1353/lar.0.0072

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...