skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearing Loss Induced by Loud Discotheque Music.

川島, 貴之 ; 石井, 甲介 ; 川端, 五十鈴 ; Kawashima, Takayuki ; Ishii, Kousuke ; Kawabata, Isuzu

耳鼻咽喉科臨床, 1996, Vol.89(5), pp.549-554

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 0032-6313 ; DOI: 10.5631/jibirin.89.549

Toàn văn sẵn có

2
&#12487;&#12451;&#12473;&#12467;&#38627;&#32884;&#65297;&#65298;&#20363;&#12398;&#33256;&#24202;&#30340;&#26908;&#35342;<br>Hearing Loss Induced by Loud Discotheque Music.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ディスコ難聴12例の臨床的検討
Hearing Loss Induced by Loud Discotheque Music.

Kawashima, Takayuki ; Ishii, Kousuke ; Kawabata, Isuzu

Practica Oto-Rhino-Laryngologica, 1996, Vol.89(5), pp.549-554

CrossRef

ISSN: 0032-6313 ; E-ISSN: 1884-4545 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5631/jibirin.89.549

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...