skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic information retrieval approach for ranking of database query results

Chaudhuri, Surajit ; Das, Gautam ; Hristidis, Vagelis ; Weikum, Gerhard

ACM Transactions on Database Systems (TODS), 01 September 2006, Vol.31(3), pp.1134-1168 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-4644 ; DOI: 10.1145/1166074.1166085

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic information retrieval approach for ranking of database query results.(Author abstract)

Chaudhuri, Surajit ; Das, Gautam ; Hristidis, Vagelis ; Weikum, Gerhard

ACM Transactions on Database Systems, Sept, 2006, Vol.31(3), p.1134(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0362-5915

Toàn văn không sẵn có

3
Probabilistic information retrieval approach for ranking of database query results
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic information retrieval approach for ranking of database query results

Chaudhuri, Surajit ; Das, Gautam ; Hristidis, Vagelis ; Weikum, Gerhard

ACM Transactions on Database Systems, 09/01/2006, Vol.31(3), pp.1134-1168 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 03625915 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1166074.1166085

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic information retrieval approach for ranking of database query results

Chaudhuri, Surajit ; Das, Gautam ; Weikum, Gerhard

ACM Transactions on Database Systems, Sep 2006, pp.1134-1168 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03625915 ; E-ISSN: 15574644 ; DOI: 10.1145/1166074.1166085

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...