skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoration of Ovarian Function in Patients with the Amenorrhea-Galactorrhea Syndrome After Long-Term Therapy with L-Dopa

Zárate, Arturo ; Canales, Elías S ; Jacobs, Laurence S ; Maneiro, Pedro J ; Soria, Jorge ; Daughaday, William H

Fertility and Sterility, May 1973, Vol.24(5), pp.340-344 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/S0015-0282(16)39670-4

Toàn văn sẵn có

2
Restoration of Ovarian Function in Patients with the Amenorrhea-Galactorrhea Syndrome After Long-Term Therapy with L-Dopa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoration of Ovarian Function in Patients with the Amenorrhea-Galactorrhea Syndrome After Long-Term Therapy with L-Dopa

Zárate, Arturo ; Canales, Elías S. ; Jacobs, Laurence S. ; Maneiro, Pedro J. ; Soria, Jorge ; Daughaday, William H.

Fertility and Sterility, 05/1973, Vol.24(5), pp.340-344 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00150282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0015-0282(16)39670-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoration of ovarian function in patients with the amenorrhea-galactorrhea syndrome after long-term therapy with L-dopa

Zárate, A ; Canales, E S ; Jacobs, L S ; Maneiro, P J ; Soria, J ; Daughaday, W H

Fertility and sterility, May 1973, Vol.24(5), pp.340-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 4735421 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...