skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New video-polysomnographic criteria for the diagnosis of disorders of arousal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New video-polysomnographic criteria for the diagnosis of disorders of arousal

Lopez, R. ; Shen, Y. ; Barateau, L. ; Chenini, S. ; Evangelista, E. ; Jaussent, I. ; Dauvilliers, Y.

Sleep Medicine, 12/2017, Vol.40, S1, p.e75 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13899457 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2017.11.216

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New video-polysomnographic criteria for the diagnosis of disorders of arousal

Lopez, R ; Shen, Y ; Barateau, L ; Chenini, S ; Evangelista, E ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e75-e75 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.216

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...