skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320

Toàn văn sẵn có

2
Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Advanced Engineering Informatics, 08/2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 14740346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit; Bricogne, Matthieu (Editor)

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoit

Advanced Engineering Informatics, August, 2014, Vol.28(3), p.241(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1474-0346

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...