skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescent Susceptibility to Smoking: The Importance of an International Perspective

Chassin, Laurie ; Presson, Clark C ; Macy, Jonathan T

Journal of Adolescent Health, February 2014, Vol.54(2), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1054-139X ; E-ISSN: 1879-1972 ; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.11.014

Toàn văn sẵn có

2
Adolescent Susceptibility to Smoking: The Importance of an International Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescent Susceptibility to Smoking: The Importance of an International Perspective

Chassin, Laurie ; Presson, Clark C. ; Macy, Jonathan T.

Journal of Adolescent Health, 02/2014, Vol.54(2), pp.119-120 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 1054139X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.11.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescent susceptibility to smoking: the importance of an international perspective

Chassin, Laurie ; Presson, Clark C ; Macy, Jonathan T

The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, February 2014, Vol.54(2), pp.119-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1972 ; PMID: 24445179 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.11.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...