skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRACTION OF PHOSPHORIC ACID FROM NITRATE SOLUTIONS WITH ISOAMYL ALCOHOL

Zhang, Yu ; Muhammed, Mamoun

Solvent Extraction and Ion Exchange, 01 January 1988, Vol.6(6), p.973-992 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0736-6299 ; E-ISSN: 1532-2262 ; DOI: 10.1080/07366298808917973

Toàn văn không sẵn có

2
EXTRACTION OF PHOSPHORIC ACID FROM NITRATE SOLUTIONS WITH ISOAMYL ALCOHOL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRACTION OF PHOSPHORIC ACID FROM NITRATE SOLUTIONS WITH ISOAMYL ALCOHOL

Zhang, Yu ; Muhammed, Mamoun

Solvent Extraction and Ion Exchange, 01/1988, Vol.6(6), pp.973-992 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0736-6299 ; E-ISSN: 1532-2262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07366298808917973

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...