skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tale of two books.(Scopul si mijloacele: Eseuri despre ideologie, tiranie si mit)(Ion Iliescu si Vladimir Tismaneanu, Marele soc din finalul unui secol scurt: Ion Iliescu in dialog cu Vladimir Tismaneanu despre comunism, postcomunism, democratie)(Book review)

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics and Societies, Wntr, 2006, Vol.20(1), p.180(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0888-3254

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics & Societies, February 2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

3
A Tale of Two Books
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics and Societies: and Cultures, 02/2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...