skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: how foreign policy can influence health

Kickbusch, Ilona

BMJ, 10 June 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d3154 ; PMID: 21665931

Toàn văn sẵn có

2
Global health diplomacy: how foreign policy can influence health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: how foreign policy can influence health

Kickbusch, I.

BMJ, 06/10/2011, Vol.342(jun10 1), pp.d3154-d3154 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d3154

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: how foreign policy can influence health

Kickbusch, Ilona

BMJ (Clinical research ed.), 10 June 2011, Vol.342, pp.d3154 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-1833 ; PMID: 21665931 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmj.d3154

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...