skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mutations and Horizontal Transfer of rpoB among Rifampin-Resistant Streptococcus pneumoniae from Four Spanish Hospitals

Ferrandiz, Maria Jose ; Ardanuy, Carmen ; Linares, Josefina ; Garcia-Arenzana, Jose Maria ; Cercenado, Emilia ; Fleites, Ana ; de la Campa, Adela G. ; the Spanish Pneumococcal Infection Study Network,

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, Vol. 49(6), p.2237 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 15917517

Toàn văn sẵn có

2
New Mutations and Horizontal Transfer of rpoB among Rifampin-Resistant Streptococcus pneumoniae from Four Spanish Hospitals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mutations and Horizontal Transfer of rpoB among Rifampin-Resistant Streptococcus pneumoniae from Four Spanish Hospitals

Ferrandiz, M. J. ; Ardanuy, C. ; Linares, J. ; Garcia-Arenzana, J. M. ; Cercenado, E. ; Fleites, A. ; de La Campa, A. G.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 06/01/2005, Vol.49(6), pp.2237-2245 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.49.6.2237-2245.2005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New mutations and horizontal transfer of rpoB among rifampin-resistant Streptococcus pneumoniae from four Spanish hospitals

Ferrándiz, María José ; Ardanuy, Carmen ; Liñares, Josefina ; García-Arenzana, José María ; Cercenado, Emilia ; Fleites, Ana ; De La Campa, Adela G

Antimicrobial agents and chemotherapy, June 2005, Vol.49(6), pp.2237-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 15917517 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...