skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia

Halás, Marián ; Klapka, Pavel

Regional Studies, Oct 2017, Vol.51(10), pp.1568-1579 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00343404 ; E-ISSN: 13600591 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia

Halás, Marián ; Klapka, Pavel

Regional Studies, 03 October 2017, Vol.51(10), pp.1568-1579 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography lessons from Slovakia

Halás, Marián; Klapka, Pavel

Regional studies, 2017, Vol.51(10), pp. 1568-1579 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0034-3404

Toàn văn không sẵn có

4
Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia

Halás, Marián ; Klapka, Pavel

Regional Studies, 10/03/2017, Vol.51(10), pp.1568-1579 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2016.1215602

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...