skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Functional importance of telomerase pseudoknot revealed by single-molecule analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional importance of telomerase pseudoknot revealed by single-molecule analysis

Mihalusova, M. ; Wu, J. Y. ; Zhuang, X.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/20/2011, Vol.108(51), pp.20339-20344 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1017686108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional importance of telomerase pseudoknot revealed by single-molecule analysis.(SACKLER SPECIAL FEATURE: BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Mihalusova, Mariana ; Wu, John Y. ; Zhuang, Xiaowei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 20, 2011, Vol.108(51), p.20339(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional importance of telomerase pseudoknot revealed by single-molecule analysis

Mihalusova , Mariana ; Wu , John Y. ; Zhuang , Xiaowei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(51), pp.20339-20344 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional importance of telomerase pseudoknot revealed by single-molecule analysis

Mihalusova, Mariana ; Wu, John Y ; Zhuang, Xiaowei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 December 2011, Vol.108(51), pp.20339-44 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21571642 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1017686108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...