skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Problems of secondary education in rural Iran: An anthropological view∗
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of secondary education in rural Iran: An anthropological view∗

Noland, Soraya

International Journal of Intercultural Relations, 1/1983, Vol.7(2), pp.211-221 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01471767 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0147-1767(83)90022-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems of secondary education in rural Iran: An anthropological view∗

Noland, Soraya

International Journal of Intercultural Relations, 1983, Vol.7(2), pp.211-221 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/0147-1767(83)90022-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...