skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Shapiro, Michael C.

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.495 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Shapiro, Michael C.

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.495 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia

Shapiro, Michael

Journal of the American Oriental Society, pp.495-496 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

4
Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia

Shapiro, Michael C. ; Breton, Roland J.-L.

Journal of the American Oriental Society, 07/1999, Vol.119(3), p.495 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/605944

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...