skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse

Phillips, J G ; Triggs, T J

Ergonomics, 15 April 2001, Vol.44(5), pp.527-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 11345495 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse

Phillips, James G. ; Triggs, Thomas J.

Ergonomics, 4/20/2001, Vol.44(5), pp.527-536 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 00140139 ; E-ISSN: 13665847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140130010020530

Toàn văn không sẵn có

3
Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse

Phillips, James G. ; Triggs, Thomas J.

Ergonomics, 04/2001, Vol.44(5), pp.527-536 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140130121560

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of cursor trajectories controlled by the computer mouse

Phillips, James G ; Triggs, Thomas J

Ergonomics, 01 April 2001, Vol.44(5), pp.527-536 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140130121560

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...