skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frederic ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu - Tian ; Eynard, Benoit ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, Sept, 2013, Vol.64(7), p.833(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0166-3615

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoit ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel; Eynard, Benoit (Editor)

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194

Toàn văn sẵn có

3
Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, 9/2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01663615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...