skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Eynard, Benoît ; Bigand, Michel

Computers in Industry, 12/2004, Vol.55(3), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01663615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2004.08.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Eynard, Benoît ; Bigand, Michel

Computers in Industry, 2004, Vol.55(3), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2004.08.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...