skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural modification and phase transformation kinetics: crystallization of amorphous [Fe.sub.40][Ni.sub.40][P.sub.14][B.sub.6] eutectic alloy.(Author abstract)

Gu, Bin ; Liu, Feng ; Chen, Yu-Zeng ; Jiang, Yi-Hui ; Ma, Ya-Zhu

Journal of Materials Science, Jan 15, Vol.49(2), p.842(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Structural modification and phase transformation kinetics: crystallization of amorphous Fe40Ni40P14B6 eutectic alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural modification and phase transformation kinetics: crystallization of amorphous Fe40Ni40P14B6 eutectic alloy

Gu, Bin ; Liu, Feng ; Chen, Yu-Zeng ; Jiang, Yi-Hui ; Ma, Ya-Zhu

Journal of Materials Science, 1/2014, Vol.49(2), pp.842-857 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-013-7768-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...