skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity and mentalities of war in three EC countries. (UK, Germany and Denmark)

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, August, 1993, Vol.30(3), p.281(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, 1 August 1993, Vol.30(3), pp.281-300 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.281-300 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003004

Toàn văn sẵn có

4
National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, 08/1993, Vol.30(3), pp.281-300 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343393030003004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...