skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Copper- and copper-N-heterocyclic carbene-catalyzed CboxhH activating carboxylation of terminal alkynes with CO2 at ambient conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper- and copper-N-heterocyclic carbene-catalyzed CboxhH activating carboxylation of terminal alkynes with CO2 at ambient conditions

Yu, D. ; Zhang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/23/2010, Vol.107(47), pp.20184-20189 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1010962107

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper- and copper--N-heterocyclic carbene-catalyzed C--H activating carboxylation of terminal alkynes with C[O.sub.2] at ambient conditions.(CHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Yu, Dingyi ; Zhang, Yugen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 23, 2010, Vol.107(47), p.20184(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper- and copper-N-heterocyclic carbene-catalyzed C[horizontal line]H activating carboxylation of terminal alkynes with CO₂ at ambient conditions

Yu , Dingyi ; Zhang , Yugen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol.107(47), pp.20184-20189 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper- and copper-N-heterocyclic carbene-catalyzed C-H activating carboxylation of terminal alkynes with CO2 at ambient conditions

Yu, Dingyi ; Zhang, Yugen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 November 2010, Vol.107(47), pp.20184-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21059950 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1010962107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...