skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploratory search: from finding to understanding

Marchionini, Gary

Communications of the ACM, 01 April 2006, Vol.49(4), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1121949.1121979

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploratory search: From finding to understanding

Marchionini, Gary

Communications of the ACM, April, 2006, Vol.49(4), p.41(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

3
Exploratory search: from finding to understanding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploratory search: from finding to understanding

Marchionini, Gary

Communications of the ACM, 04/01/2006, Vol.49(4), p.41 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1121949.1121979

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...