skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduates' academic information and library behaviors: preliminary results

Diane Mizrachi

Reference Services Review, 2010, Vol.38(4), p.571-580 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321011090737

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduates' academic information and library behaviors: preliminary results

Mizrachi, Diane

Reference Services Review, 16 November 2010, Vol.38(4), pp.571-580 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011090737

Toàn văn không sẵn có

3
Undergraduates' academic information and library behaviors: preliminary results
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduates' academic information and library behaviors: preliminary results

Mizrachi, Diane; Bowler, Meagan

Reference Services Review, 11/16/2010, Vol.38(4), pp.571-580 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-7324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00907321011090737

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...