skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Decentralization in client countries an evaluation of the World Bank Support, 1990-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization in client countries an evaluation of the World Bank Support, 1990-2007

Gopal, Gita ; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 0821376357 ; ISBN: 9780821376355

Toàn văn sẵn có

2
Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007

Independent Evaluation Group

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9780821376355 ; ISBN: 0821376357

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...