skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do cynical employees serve their customers? A multi-method study

Demerouti, Evangelia ; Xanthopoulou, Despoina ; Bakker, Arnold B

European Journal of Work and Organizational Psychology, 02 January 2018, Vol.27(1), pp.16-27 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1359-432X ; E-ISSN: 1464-0643 ; DOI: 10.1080/1359432X.2017.1358165

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do cynical employees serve their customers?: a multi-method study

Demerouti, E. ; Xanthopoulou, D. ; Bakker, A.B.; Human Performance Management

European Journal of Work and Organizational Psychology, 2018, Vol.27(1), pp.16-27 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1359-432X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...