skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

Intellect (IngentaConnect)

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

2
Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, 02/16/2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 17512867 ; E-ISSN: 17512875 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1386/ijcis.5.3.319_1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...