skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining the moderation thesis. Two religious parties and Indian democracy: the Jana Sangh and the BJP between Hindutva radicalism and coalition politics

Jaffrelot, Christophe

Democratization, 01 August 2013, Vol.20(5), pp.876-894 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2013.801256

Toàn văn không sẵn có

2
Refining the moderation thesis. Two religious parties and Indian democracy: the Jana Sangh and the BJP between Hindutva radicalism and coalition politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining the moderation thesis. Two religious parties and Indian democracy: the Jana Sangh and the BJP between Hindutva radicalism and coalition politics

Jaffrelot, Christophe

Democratization, 08/2013, Vol.20(5), pp.876-894 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.801256

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...