skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying for Good: How business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for Good: How business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy

Monaghan, Paul ; Monaghan, Philip

Dawsonera

ISBN10: 1910174122 ; ISBN13: 9781910174128 ; E-ISBN10: 1910174149 ; E-ISBN13: 9781910174142

Toàn văn không sẵn có

2
Lobbying for Good: How Business Advocacy Can Accelerate the Delivery of a Sustainable Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for Good: How Business Advocacy Can Accelerate the Delivery of a Sustainable Economy

Monaghan, Paul;Monaghan, Philip

Dawsonera

ISBN10: 1910174122 ; ISBN13: 9781910174128 ; E-ISBN10: 1351274643 ; E-ISBN13: 9781351274647

Toàn văn không sẵn có

3
Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy

Monaghan, Paul

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781910174142 ; E-ISBN 9781910174128

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...