skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-migratory milieu and the wellbeing of adolescent immigrants

Mirsky, Julia

European Journal of Social Work, 01 September 2007, Vol.10(3), pp.353-366 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691450701356713

Toàn văn không sẵn có

2
Post-migratory milieu and the wellbeing of adolescent immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-migratory milieu and the wellbeing of adolescent immigrants

Mirsky, Julia

European Journal of Social Work, 09/2007, Vol.10(3), pp.353-366 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13691450701356713

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...