skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Endothelial cell–restricted disruption of FoxM1 impairs endothelial repair following LPS-induced vascular injury
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endothelial cell–restricted disruption of FoxM1 impairs endothelial repair following LPS-induced vascular injury

Zhao, You-Yang ; Gao, Xiao-Pei ; Zhao, Yidan D. ; Mirza, Muhammad K. ; Frey, Randall S. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Wang, I-Ching ; Costa, Robert H. ; Malik, Asrar B.

Journal of Clinical Investigation, 9/1/2006, Vol.116(9), pp.2333-2343 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1172/JCI27154

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endothelial cell-restricted disruption of FoxM1 impairs endothelial repair following LPS-induced vascular injury

Zhao, You-Yang ; Gao, Xiao-Pei ; Zhao, Yidan D ; Mirza, Muhammad K ; Frey, Randall S ; Kalinichenko, Vladimir V ; Wang, I-Ching ; Costa, Robert H ; Malik, Asrar B

The Journal of clinical investigation, September 2006, Vol.116(9), pp.2333-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 16955137 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...