skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexities of minority rights in the European Union

Arias, Aimee Kanner ; Gurses, Mehmet

The International Journal of Human Rights, 01 February 2012, Vol.16(2), pp.321-336 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2011.560839

Toàn văn không sẵn có

2
The complexities of minority rights in the European Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexities of minority rights in the European Union

Arias, Aimee Kanner ; Gurses, Mehmet

The International Journal of Human Rights, 02/2012, Vol.16(2), pp.321-336 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2011.560839

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...