skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians

Chen, Peng ; Takeuchi, Fumihiko ; Lee, Jong-Young ; Li, Huaixing ; Wu, Jer-Yuarn ; Liang, Jun ; Long, Jirong ; Tabara, Yasuharu ; Goodarzi, Mark O ; Pereira, Mark A ; Kim, Young Jin ; Go, Min Jin ; Stram, Daniel O ; Vithana, Eranga ; Khor, Chiea-Chuen ; Liu, Jianjun ; Liao, Jiemin ; Ye, Xingwang ; Wang, Yiqin ; Lu, Ling ; Young, Terri L ; Lee, Jeannette ; Thai, Ah Chuan ; Cheng, Ching-Yu ; Van Dam, Rob M ; Friedlander, Yechiel ; Heng, Chew-Kiat ; Koh, Woon-Puay ; Chen, Chien-Hsiun ; Chang, Li-Ching ; Pan, Wen-Harn ; Qi, Qibin ; Isono, Masato ; Zheng, Wei ; Cai, Qiuyin ; Gao, Yutang ; Yamamoto, Ken ; Ohnaka, Keizo ; Takayanagi, Ryoichi ; Kita, Yoshikuni ; Ueshima, Hirotsugu ; Hsiung, Chao A ; Cui, Jinrui ; Sheu, Wayne H.-H ; Rotter, Jerome I ; Chen, Yii-Der I ; Hsu, Chris ; Okada, Yukinori ; Kubo, Michiaki ; Takahashi, Atsushi ; Tanaka, Toshihiro ; Van Rooij, Frank J.A ; Ganesh, Santhi K ; Huang, Jinyan ; Huang, Tao ; Yuan, Jianmin ; Hwang, Joo-Yeon ; Gross, Myron D ; Assimes, Themistocles L ; Miki, Tetsuro ; Shu, Xiao-Ou ; Qi, Lu ; Chen, Yuan-Tson ; Lin, Xu ; Aung, Tin ; Wong, Tien-Yin ; Teo, Yik-Ying ; Kim, Bong-Jo ; Kato, Norihiro ; Tai, E-Shyong

Diabetes, 2014, Vol.63(7), p.2551-2562 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0012-1797 ; E-ISSN: 1939-327X ; DOI: 10.2337/db13-1815 ; PMCID: 4284402 ; PMID: 24647736

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple nonglycemic genomic loci are newly associated with blood level of glycated hemoglobin in east Asians.(Report)

P. Chen ; Takeuchi, F. ; J. - Y. Lee ; H. Li ; J. - Y. Wu ; Liang, J. ; Long, J. ; Tabara, Y. ; Goodarzi, M. O. ; Pereira, M. A. ; Y. J. Kim ; Go, M. J. ; Stram, D. O. ; Vithana, E. ; Khor, C. - C. ; J. Liu ; Liao, J. ; X. Ye ; Wang, Y. ; L. Lu ; Young, T. L. ; J. Lee ; Thai, A. C. ; Cheng, C. - Y. ; Dam, R. M. Van ; Friedlander, Y. ; Heng, C. - K. ; Koh, W. - P. ; Chen, C. - H. ; Chang, L. - C. ; Pan, W. - H. ; Q. Qi ; Isono, M. ; Zheng, W. ; Q. Cai ; Y. Gao ; Yamamoto, K. ; Ohnaka, K. ; Takayanagi, R. ; Kita, Y. ; Ueshima, H. ; Hsiung, C. A. ; Cui, J. ; Sheu, W. H. - H. ; Rotter, J. I. ; Chen, Y. - D. I. ; Hsu, C. ; Okada, Y. ; Kubo, M. ; Takahashi, A. ; Tanaka, T. ; Rooij, F. J. A. Van ; Ganesh, S. K. ; Huang, J. ; Huang, T. ; Yuan, J. ; Hwang, J. - Y. ; Gross, M. D. ; Assimes, T. L. ; Miki, T. ; Shu, X. - O. ; Qi, L. ; Chen, Y. - T. ; Lin, X. ; Aung, T. ; Wong, T. - Y. ; Teo, Y. - Y. ; Kim, B. - J. ; Kato, N. ; Tai, E - S.

Diabetes, July, 2014, Vol.63(7), p.2551(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-1797

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple nonglycemic genomic loci are newly associated with blood level of glycated hemoglobin in east Asians.(Report)

P. Chen ; Takeuchi, F. ; J. - Y. Lee ; H. Li ; J. - Y. Wu ; Liang, J. ; Long, J. ; Tabara, Y. ; Goodarzi, M. O. ; Pereira, M. A. ; Y. J. Kim ; Go, M. J. ; Stram, D. O. ; Vithana, E. ; Khor, C. - C. ; J. Liu ; Liao, J. ; X. Ye ; Wang, Y. ; L. Lu ; Young, T. L. ; J. Lee ; Thai, A. C. ; Cheng, C. - Y. ; Dam, R. M. Van ; Friedlander, Y. ; Heng, C. - K. ; Koh, W. - P. ; Chen, C. - H. ; Chang, L. - C. ; Pan, W. - H. ; Q. Qi ; Isono, M. ; Zheng, W. ; Q. Cai ; Y. Gao ; Yamamoto, K. ; Ohnaka, K. ; Takayanagi, R. ; Kita, Y. ; Ueshima, H. ; Hsiung, C. A. ; Cui, J. ; Sheu, W. H. - H. ; Rotter, J. I. ; Chen, Y. - D. I. ; Hsu, C. ; Okada, Y. ; Kubo, M. ; Takahashi, A. ; Tanaka, T. ; Rooij, F. J. A. Van ; Ganesh, S. K. ; Huang, J. ; Huang, T. ; Yuan, J. ; Hwang, J. - Y. ; Gross, M. D. ; Assimes, T. L. ; Miki, T. ; Shu, X. - O. ; Qi, L. ; Chen, Y. - T. ; Lin, X. ; Aung, T. ; Wong, T. - Y. ; Teo, Y. - Y. ; Kim, B. - J. ; Kato, N. ; Tai, E - S.

Diabetes, July, 2014, Vol.63(7), p.2551(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-1797

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians

Chen, Peng ; Takeuchi, Fumihiko ; Lee, Jong-Young ; Li, Huaixing ; Wu, Jer-Yuarn ; Liang, Jun ; Long, Jirong ; Tabara, Yasuharu ; Goodarzi, Mark O. ; Pereira, Mark A. ; Kim, Young Jin ; Go, Min Jin ; Stram, Daniel O. ; Vithana, Eranga ; Khor, Chiea-Chuen ; Liu, Jianjun ; Liao, Jiemin ; Ye, Xingwang ; Wang, Yiqin ; Lu, Ling ; Young, Terri L. ; Lee, Jeannette ; Thai, Ah Chuan ; Cheng, Ching-Yu ; Van Dam, Rob M. ; Friedlander, Yechiel ; Heng, Chew-Kiat ; Koh, Woon-Puay ; Chen, Chien-Hsiun ; Chang, Li-Ching ; Pan, Wen-Harn ; Qi, Qibin ; Isono, Masato ; Zheng, Wei ; Cai, Qiuyin ; Gao, Yutang ; Yamamoto, Ken ; Ohnaka, Keizo ; Takayanagi, Ryoichi ; Kita, Yoshikuni ; Ueshima, Hirotsugu ; Hsiung, Chao A. ; Cui, Jinrui ; Sheu, Wayne H.-H. ; Rotter, Jerome I. ; Chen, Yii-Der I. ; Hsu, Chris ; Okada, Yukinori ; Kubo, Michiaki ; Takahashi, Atsushi ; Tanaka, Toshihiro ; Van Rooij, Frank J.A. ; Ganesh, Santhi K. ; Huang, Jinyan ; Huang, Tao ; Yuan, Jianmin ; Hwang, Joo-Yeon ; Gross, Myron D. ; Assimes, Themistocles L. ; Miki, Tetsuro ; Shu, Xiao-Ou ; Qi, Lu ; Chen, Yuan-Tson ; Lin, Xu ; Aung, Tin ; Wong, Tien-Yin ; Teo, Yik-Ying ; Kim, Bong-Jo ; Kato, Norihiro ; Tai, E-Shyong

Chen, P., F. Takeuchi, J. Lee, H. Li, J. Wu, J. Liang, J. Long, et al. 2014. “Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians.” Diabetes 63 (7): 2551-2562. doi:10.2337/db13-1815. http://dx.doi.org/10.2337/db13-1815. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 0012-1797 ; DOI: 10.2337/db13-1815

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple nonglycemic genomic loci are newly associated with blood level of glycated hemoglobin in East Asians

Chen, Ping ; Takeuchi, Fumihiko ; Lee, Jong-Young ; Li, Huaixing ; Wu, Jer-Yuarn ; Liang, Jun ; Long, Jirong ; Tabara, Yasuharu ; Goodarzi, Mark ; Pereira, Mark ; Kim, Y.J. ; Go, Min Jin ; Stram, Daniel ; Vithana, Eranga ; Khor, C.C. ; Liu, Jianjun ; Liao, Jie ; Ye, Xingwang ; Wang, Yiqin ; Lu, L. ; Young, Terri ; Lee, Jeannette ; Thai, Ah Chuan ; Cheng, Ching-Yu ; Dam, Rob ; Friedlander, Yechiel ; Heng, Chew-Kiat ; Koh, Woon-Puay ; Chen, C.-H. ; Chang, Li-Ching ; Pan, Wen-Harn ; Qi, Bin ; Isono, Masato ; Zheng, Wei ; Cai, Qiuyin ; Gao, Ying ; Yamamoto, Ken ; Ohnaka, Keizo ; Takayanagi, Ryoichi ; Kita, Yoshikuni ; Ueshima, Hirotsugu ; Hsiung, Chao Agnes ; Cui, Jinrui ; Sheu, Wayne ; Rotter, Jerome ; Chen, Yii-Der Ida ; Hsu, Chris ; Okada, Yukinori ; Kubo, Michiaki ; Takahashi, Atsushi ; Tanaka, Toshihiro ; Rooij, Frank ; Ganesh, Santhi ; Huang, Jian ; Huang, Tao ; Yuan, Jianmin ; Hwang, Joo-Yeon ; Gross, Myron ; Assimes, Themistocles ; Miki, Tetsuro ; Shu, Xiao-Ou ; Qi, Lu ; Chen, Y.T. ; Lin, Xu ; Aung, Tin ; Wong, Tien Yin ; Teo, Yik Ying ; Kim, Bong-Jo ; Kato, Norihiro ; Tai, E.-Shyong; Rotterdam School of Management , Erasmus University

Diabetes, 2014, Vol.63(7), pp.2551-2562 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 00121797

Toàn văn sẵn có

6
Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple Nonglycemic Genomic Loci Are Newly Associated With Blood Level of Glycated Hemoglobin in East Asians

Chen, P. ; Takeuchi, F. ; Lee, J.-Y. ; Li, H. ; Wu, J.-Y. ; Liang, J. ; Long, J. ; Tabara, Y. ; Goodarzi, M. O. ; Pereira, M. A. ; Kim, Y. J. ; Go, M. J. ; Stram, D. O. ; Vithana, E. ; Khor, C.-C. ; Liu, J. ; Liao, J. ; Ye, X. ; Wang, Y. ; Lu, L. ; Young, T. L. ; Lee, J. ; Thai, A. C. ; Cheng, C.-Y. ; van Dam, R. M. ; Friedlander, Y. ; Heng, C.-K. ; Koh, W.-P. ; Chen, C.-H. ; Chang, L.-C. ; Pan, W.-H. ; Qi, Q. ; Isono, M. ; Zheng, W. ; Cai, Q. ; Gao, Y. ; Yamamoto, K. ; Ohnaka, K. ; Takayanagi, R. ; Kita, Y. ; Ueshima, H. ; Hsiung, C. A. ; Cui, J. ; Sheu, W. H.- H. ; Rotter, J. I. ; Chen, Y.-D. I. ; Hsu, C. ; Okada, Y. ; Kubo, M. ; Takahashi, A. ; Tanaka, T. ; van Rooij, F. J. A. ; Ganesh, S. K. ; Huang, J. ; Huang, T. ; Yuan, J. ; Hwang, J.-Y. ; Gross, M. D. ; Assimes, T. L. ; Miki, T. ; Shu, X.-O. ; Qi, L. ; Chen, Y.-T. ; Lin, X. ; Aung, T. ; Wong, T.-Y. ; Teo, Y.-Y. ; Kim, B.-J. ; Kato, N. ; Tai, E.-S.

Diabetes, 07/01/2014, Vol.63(7), pp.2551-2562 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-1797 ; E-ISSN: 1939-327X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/db13-1815

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple nonglycemic genomic loci are newly associated with blood level of glycated hemoglobin in East Asians

Chen, Peng ; Takeuchi, Fumihiko ; Lee, Jong-Young ; Li, Huaixing ; Wu, Jer-Yuarn ; Liang, Jun ; Long, Jirong ; Tabara, Yasuharu ; Goodarzi, Mark O ; Pereira, Mark A ; Kim, Young Jin ; Go, Min Jin ; Stram, Daniel O ; Vithana, Eranga ; Khor, Chiea-Chuen ; Liu, Jianjun ; Liao, Jiemin ; Ye, Xingwang ; Wang, Yiqin ; Lu, Ling ; Young, Terri L ; Lee, Jeannette ; Thai, Ah Chuan ; Cheng, Ching-Yu ; Van Dam, Rob M ; Friedlander, Yechiel ; Heng, Chew-Kiat ; Koh, Woon-Puay ; Chen, Chien-Hsiun ; Chang, Li-Ching ; Pan, Wen-Harn ; Qi, Qibin ; Isono, Masato ; Zheng, Wei ; Cai, Qiuyin ; Gao, Yutang ; Yamamoto, Ken ; Ohnaka, Keizo ; Takayanagi, Ryoichi ; Kita, Yoshikuni ; Ueshima, Hirotsugu ; Hsiung, Chao A ; Cui, Jinrui ; Sheu, Wayne H-H ; Rotter, Jerome I ; Chen, Yii-Der I ; Hsu, Chris ; Okada, Yukinori ; Kubo, Michiaki ; Takahashi, Atsushi ; Tanaka, Toshihiro ; Van Rooij, Frank J A ; Ganesh, Santhi K ; Huang, Jinyan ; Huang, Tao ; Yuan, Jianmin ; Hwang, Joo-Yeon ; Gross, Myron D ; Assimes, Themistocles L ; Miki, Tetsuro ; Shu, Xiao-Ou ; Qi, Lu ; Chen, Yuan-Tson ; Lin, Xu ; Aung, Tin ; Wong, Tien-Yin ; Teo, Yik-Ying ; Kim, Bong-Jo ; Kato, Norihiro ; Tai, E-Shyong

Diabetes, July 2014, Vol.63(7), pp.2551-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1939-327X ; PMID: 24647736 Version:1 ; DOI: 10.2337/db13-1815

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...