skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption.(Report)

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, Jan, 2011, Vol.48(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, 2011, Vol.48(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

3
An international comparison of technology adoption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, 1/2011, Vol.48(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03787206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption: Testing the UTAUT model

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung

Information & Management, Jan 2011, Vol.48(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03787206 ; E-ISSN: 18727530

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption testing the UTAUT model

Im, Il; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & management : the internat. journal of management processes and systems ; journal of IFIP Users Group, 2011, Vol.48(1), pp. 1-8 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...