skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoît

Mechatronics, 12/2016, Vol.40, C, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09574158 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoît

Mechatronics, December 2016, Vol.40, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0957-4158 ; E-ISSN: 1873-4006 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoit

Mechatronics, 2016, Vol.40, p.194(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0957-4158 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...