skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine's wild west - unlicensed stem-cell clinics in the United States.(Report)

Taylor - Weiner, Hermes ; Zivin, Joshua Graff

The New England Journal of Medicine, Sept 10, 2015, Vol.373(11), p.985(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine's Wild West — Unlicensed Stem-Cell Clinics in the United States

Taylor - Weiner, Hermes ; Graff Zivin, Joshua

The New England Journal of Medicine, 2015, Vol.373(11), pp.985-987 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1504560

Toàn văn sẵn có

3
Medicine's Wild West — Unlicensed Stem-Cell Clinics in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine's Wild West — Unlicensed Stem-Cell Clinics in the United States

Taylor-Weiner, Hermes ; Graff Zivin, Joshua

New England Journal of Medicine, 09/10/2015, Vol.373(11), pp.985-987 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1504560

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine's Wild West--Unlicensed Stem-Cell Clinics in the United States

Taylor-Weiner, Hermes ; Graff Zivin, Joshua

The New England journal of medicine, 10 September 2015, Vol.373(11), pp.985-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 26352811 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1504560

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...