skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period

Chen, H. ; Liu, Y. ; Jiang, X. ; Chen, M. ; Wang, H.

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 05/01/2010, Vol.54(5), pp.1842-1847 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0066-4804 ; E-ISSN: 1098-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.01563-09

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Change of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clones in a Chinese Tertiary Care Hospital over a 15-Year Period

Chen, Hongbin ; Liu, Yudong ; Jiang, Xiuhong ; Chen, Minjun ; Wang, Hui

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2010, Vol. 54(5), p.1842 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 20176895

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid change of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in a Chinese tertiary care hospital over a 15-year period

Chen, Hongbin ; Liu, Yudong ; Jiang, Xiuhong ; Chen, Minjun ; Wang, Hui

Antimicrobial agents and chemotherapy, May 2010, Vol.54(5), pp.1842-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-6596 ; PMID: 20176895 Version:1 ; DOI: 10.1128/AAC.01563-09

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...