skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task

Koubek, Richard J. ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 11/1994, Vol.37(11), pp.1787-1800 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140139408964951

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of protocol analysis for determining ability requirements for personnel selection on a computer-based task

Koubek, Richard J ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 01 November 1994, Vol.37(11), pp.1787-1800 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139408964951

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...