skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?

James M. Dorsey

Revista Crítica de Ciências Sociais, 01 September 2018, Vol.116, pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0254-1106 ; E-ISSN: 2182-7435 ; DOI: 10.4000/rccs.7479

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?

Dorsey, James M

Revista Crítica de Ciências Sociais, 01 September 2018, pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

ISSN: 0254-1106 ; E-ISSN: 2182-7435 ; DOI: 10.4000/rccs.7479

Toàn văn sẵn có

3
Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trouble in Sport Paradise: Can Qatar Overcome the Diplomatic Crisis?

Dorsey, James M.

Revista Crítica de Ciências Sociais, 09/01/2018, Issue 116, pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0254-1106 ; E-ISSN: 2182-7435 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/rccs.7479

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...