skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical states of oxygen implanted in SUS 304 stainless steel and pure metals studied by in situ XPS using synchrotron radiation

Li , Y. ; Baba , Y. ; Sekiguchi , T.

Journal of materials science, 2000, Vol.35(24), pp.6123-6130 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical states of oxygen implanted in SUS 304 stainless steel and pure metals studied by in situ XPS using synchrotron radiation

Li, Y. ; Baba, Y. ; Sekiguchi, T.

Journal of Materials Science, 2000, Vol.35(24), pp.6123-6130 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1026792103075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...