skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 01 August 2004, Vol.22(4), pp.325-330 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Hsieh, Ling - Feng ; Chin, Jiung - Bin ; Wu, Mu - Chen

The Electronic Library, August, 2004, Vol.22(4), p.325(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Ling-Feng Hsieh ; Jiung-Bin Chin ; Mu-Chen Wu

The Electronic Library, 2004, Vol.22(4), p.325-330 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

4
The performance indicators of university e‐library in Taiwan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e‐library in Taiwan

Hsieh, Ling‐Feng ; Chin, Jiung‐Bin ; Wu, Mu‐Chen

The Electronic Library, 08/2004, Vol.22(4), pp.325-330 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...